Filarem każdej firmy jest szef, który wpływa na poziom zaangażowania pracowników podczas ich codziennej pracy. Budowanie, a następnie zarządzanie zespołem ludzi to obowiązek przedsiębiorcy, który klasyfikuje go zatem jako przywódcę. Tym samym ważna jest znajomość zasad kierowania pracą swoich podwładnych, tak by odbywała się ona z korzyścią dla samego pracownika, jak i biznesu. O czym zatem przełożony powinien pamiętać, aby zarządzanie zespołem było skuteczne i przynosiło wymierne efekty?

Lider z charyzmą

Zarządzanie zespołem nie może odbywać się bez przywódcy, który jasno określi cele i kierunek rozwoju firmy. Jednak, aby zaangażowanie podległych osób było widoczne, szef powinien wypracować sobie pozycję lidera. Osoba z takim usposobieniem powinna:
  • panować nad emocjami,
  • być zdecydowana i świadoma podejmowanych przez siebie decyzji,
  • wykazywać się sprawiedliwością,
  • dostrzegać wady swoje oraz organizacji,
  • poprzez zdyscyplinowaną i sumienną postawę motywować do pracy innych,
  • posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu i współpracy,
  • dostrzegać potencjał innych,
  • budzić szacunek.
Współpracując z pracownikami istotnym czynnikiem, który wpływa na powodzenie firmy jest zastosowanie w zespole efektu synergii. Odbywa się to na zasadzie połączenia kompetencji i doświadczenia kilku osób, które razem są w stanie uzyskać lepsze wyniki. Efektem tego, oprócz korzyści finansowych jakie może przynieść takie rozwiązanie, jest przyjazna atmosfera spowodowana poczuciem pełnego zaangażowania pracowników w odniesiony sukces. Nieco inaczej przedstawiają się kwestie zarządzania grupą znajomych. Zażyłe stosunki między pracownikami warunkują dobrą atmosferę pracy, jednak mogą też stanowić zagrożenie w odpowiednim kierowaniu zadaniami pracowników.

Zarządzanie zespołem - o czym warto pamiętać?

Odpowiednie cechy charakteru przełożonego jako lidera to jednak za mało, by skutecznie zarządzać pracownikami. Należy do tego zawrzeć jeszcze odpowiednie kompetencje oraz znajomość branży. Przełożony jako lider powinien pamiętać również o uwzględnieniu takich kryteriów jak:

Motywowanie pracowników

Jedną z podstawowych funkcji przełożonego jest motywowanie swoich pracowników. Podstawą do tego jest przede wszystkim znajomość ich potrzeb oraz dopasowanie działań pod ich oczekiwania, bowiem prawidłowego rozdzielenie zadań jest okazją do wykazania się i pozwala lepiej ocenić pracę przez przełożonego. Dla wielu głównym wyznacznikiem motywacji są finanse, jednak jak się okazuje, nie jest to jedyna metoda zachęcenia do efektywnej pracy. Pełne zaangażowanie pracowników można osiągnąć również poprzez zmianę ich obowiązków. Skutkuje to zmniejszeniem monotonii, co w efekcie powoduje podniesienie efektywności ich pracy oraz rozwój pracownika.

Pochwały i konstruktywna krytyka

Dobrze wykonane zadanie przez pracowników należy docenić. Ważne, aby odbyło się to zaraz po jego zakończeniu, a pochwała była szczera i podparta argumentami. Należy jednak pamiętać, że równie istotna jest sama forma - wiele osób może krępować pochwała na forum. Podobnie jest w przypadku krytyki, która powinna się odbywać bezpośrednio z pracownikiem bez świadków. Wskazanie błędów czy zasugerowanie możliwości poprawy powinno odbywać się w cztery oczy. Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących to trudna sztuka, która wymaga odpowiedniego przygotowania.

Partnerskie relacje z szefem

Spoiwem, który w znacznej mierze może przyczynić się do prawidłowego zarządzania zespołem są partnerskie relacje z szefem i dobra atmosfera. Zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma czynnikami pozwala budować zgrany i kreatywny zespół. W tym celu warto organizować spotkania, prowadzić przyjazną formę rozmów oraz pamiętać o sprawnej komunikacji.