Wprowadzenie białej listy podatników VAT zwiększyło liczbę przypadków kiedy to firmowy rachunek bankowy jest wymagany. Po jego założeniu w banku konieczne jest zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG.

Czy potrzebny jest firmowy rachunek bankowy

Od września 2019 roku do dyspozycji przedsiębiorców została oddana biała lista. Jest to spis podatników VAT (czynnych lub korzystających ze zwolnienia ale zarejestrowanych na VAT-R). Znajduje w nim również informacja o firmowym rachunku bankowym podatnika (rachunki osobiste nawet zgłoszone w CEIDG nie znajdują się na białej liście). Od stycznia 2020 roku wprowadzono natomiast sankcje w przypadku płatności na rzecz podatników VAT w kwocie powyżej 15.000 zł, które zostały uregulowane przelewem na rachunek innych niż znajdujący się na białej liście.

Sankcją dla nabywcy dokonującego zapłaty jest brak możliwości ujęcia takiego wydatku w kosztach. Co więcej, ewentualne negatywne konsekwencje tak bardzo przeraziły przedsiębiorców, że zaczęli oni żądać od swoich kontrahentów aby zawsze ich rachunek znajdował się na białej liście. Nawet gdy wartość faktury jest poniżej 15.000 zł oraz gdy kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wywołało to falę założeń kont firmowych w bankach. Po założeniu konta następuje natomiast zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG.

Jak wygląda zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG

W przypadku posiadania działalności gospodarczej konieczne jest złożenie aktualizacji druku CEIDG-1. Do zgłoszenia rachunku służy część nr 27. W tym miejscu wskazuje się:
  • numer rachunku bankowego,
  • kraj siedziby banku (oddziału),
  • pełną nazwę banku (oddziału),
  • posiadacza rachunku.
 
W tej części można również wskazać czy jest to rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku (np z tytułu nadpłaty z zeznania rocznego lub nadwyżki podatku VAT).

W ramach jednej aktualizacji można również można zgłosić większą ilość rachunków. Jeśli zabraknie miejsca to można do kolejnych kont wykorzystać załącznik CEIDG-RB.

Druk CEIDG-1 można wysłać elektronicznie potwierdzając go własnym Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku ich braku druk można zatwierdzić w ciągu 7 dni od jego wysyłki, w każdym urzędzie gminy lub miasta.