Motto firmy to jeden z kluczowych elementów rozwoju biznesu. Odpowiednio skonstruowane powinno być bodźcem motywującym pracowników do osiągania założonych celów, które w konsekwencji będą wyróżniać firmę na tle pozostałych. Co to jest motto firmy i jak powinno być zbudowane, by spełniało swoją funkcję?

Motto firmy - co to jest?

W celu ustalenia czym jest motto firmy, należy przede wszystkim najpierw określić jaka jest jej misja. Bowiem jest to pewnego rodzaju powielenie głównych wartości, które mówią o priorytetach przedsiębiorstwa, sposobie jego działania, standardach czy co i w jaki sposób oferuje.
Ważne! Motto powinno być konkretne i krótko opisywać priorytetowe cele, które firma chce realizować. W tym wypadku lepiej wyzbyć się ogólnych określeń, które w rzeczywistości brzmią tak samo u każdej innej marki.
Często zdarza się, że motto firmy jest błędnie utożsamiane jako element budujący ogólny wizerunek. Co niektórzy również mylnie kojarzą je z hasłem lub sloganem, które mają całkiem odmienne znaczenia. Hasło jest krótkie i funkcjonuje poprzez skojarzenia z firmą, kiedy slogan stanowi zdanie lub słowo, krótko opisujące profil prowadzonego biznesu. Przy ich tworzeniu warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym będą skuteczne i wyróżnią firmę na tle pozostałych.

Realizacja działań i skuteczność a motywacja pracowników

Jak już zostało wspomniane, zbyt ogólne motto firmy nie tylko nie będzie wyróżniać się na rynku branżowym, ale może również mieć negatywne skutki jeśli chodzi o motywację pracowników. Jeśli w swoim przekazie będzie zawierać zbyt dużo uniwersalnych określeń, to wtedy realizacja tych założeń może okazać się trudna do realnego zmierzenia lub nawet niewykonalna. W konsekwencji brak konkretnego celu może mieć negatywne skutki wśród samych pracowników, którzy przecież pracują na rozwój przedsiębiorstwa. Znacznie łatwiej określić efektywność pracowników i ogólną kondycję rozwoju firmy, kiedy motto firmy uwzględniać będzie mierzalne cele. Dlatego przy tworzeniu motta warto zawrzeć takie kwestie jak:
  • podawanie określonych liczb,
  • przywoływanie dokładnych dat.
Kiedy jasno i klarownie zostało już określone motto firmy, wówczas można dopiero zacząć pracować nad realizacją założeń i weryfikacją ich skuteczności. Warto mieć na uwadze, że nic tak przecież nie działa na dobrą motywacje pracowników jak wyrazisty cel.

Dlaczego motto firmy jest potrzebne - podsumowanie

Kiedy motto firmy jest odpowiednio skonstruowane i stanowi narzędzie do rozwoju firmy, to jego rola ma dużą wartość. Jest istotnym elementem w komunikacji wewnętrznej, które działa motywująco. Dobrze jest zatem stworzyć takie motto, które nie będzie się dezaktualizowało i zawsze wyznaczy odpowiedni cel. Konsekwentna realizacja założeń pozwoli w znacznej mierze zbliżyć się marce do osiągnięcia pozycji lidera na rynku. A tylko trafne i konkretne motto może przyczynić się do utrzymania tego tytułu.