Większość przedsiębiorców w swojej działalności używa rachunków bankowych. Zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG jest konieczne niezależnie od tego czy jest to rachunek firmowy prywatny- ważne czy jest on używany w celach firmowych.

Biała lista podatników

Od 1 września 2019 r. do dyspozycji podatników została oddana tzw. biała lista. Można znaleźć na niej informacje kluczowe informacje:
  • nazwę, adres, NIP i REGON podatnika,
  • czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT (tu ważne: czynny lub korzystające ze zwolnienia z VAT, ale złożył druk VAT-R),
  • jakie firmowe rachunki bankowe są powiązane z danym kontrahentem.

Ważne!
Na białej liście podatników VAT znajdują się wyłącznie rachunki firmowe, nie występują tu rachunki typu ROR. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży o wartości co najmniej 15.000 zł powinni posiadać rachunki firmowe.

Konsekwencja nie posiadania rachunku firmowego

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe postanowienia ustawy w części dotyczącej odpowiedzialności karnej. Tym samym zgodnie z art. 22p ust. 1. pkt 2 ustawy o PIT, zapłata należności do otrzymanej faktury zakupu na kwotę co najmniej 15.000 zł powinna zostać uregulowana na rachunek bankowy nabywcy znajdujący się na białej liście. W innym przypadku konsekwencja będzie brak możliwości ujęcia takiego wydatku w kosztach
 
Negatywne konsekwencje mogą zatem wystąpić gdy:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji wynosi co najmniej 15.000 zł
 
W związku z powyższym przedsiębiorca, który wystawia faktury na kwoty od 15 tyś zł, a jego rachunku nie ma na białej liście, może spotkać się z problemem, że jego kontrahent nie będzie chciał dokonać zapłaty. Rozwiązaniem tego problemu jest zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG. Aktualizacja nie zajmuje wiele czasu.

Zgłoszenie rachunku bankowego w CEiDG

 
W tym celu należy dokonać aktualizacji druku CEIDG-1, elektronicznie przez internet lub osobiście w dowolnym urzędzie miasta i gminy.
 
Konieczne jest uzupełnienie punktu nr 26. Należy w nim wskazać takie dane jak:
  • kraj siedziby banku
  • kod SWIFT (tylko dla zagranicznego rachunku)
  • pełna nazwa banku
  • dane posiadacza rachunku
  • numer rachunku
Można tu również zaznaczyć czy dany rachunek ma służyć do zwrotu podatku.
 
Zgłoszenie rachunku bankowego w CEIDG nie jest czasochłonne, jest natomiast obecnie koniecznością jeśli przedsiębiorca wystawia faktury na rzecz innych firm o wartości co najmniej 15.000 zł.