Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorcy nie zawsze dysponują na start budżetem na zakup auta do firmy. Natomiast w większości przypadków auto jest potrzebne w firmie. Okazuje się, że istnieje proste rozwiązanie tego problemu - wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy.

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Przedsiębiorca ma prawo do tego by wprowadzić składnik własnego majątku do działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem jest oczywiście wykorzystywanie go do celów jej prowadzenia. W pierwszej kolejności należy przygotować oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności.

Elementy oświadczenia:

- dane podatnika

- miejscowość i data

- oświadczenie, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem samochodu

- data przekazania samochodu do firmy

- informacja o wartości początkowej pojazdu.

Bez względu na wartość pojazdu przedsiębiorca wprowadza go do ewidencji środków trwałych. Tylko wtedy bowiem ustalona wartość początkowa pojazdu trafi do kosztów w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkowa - jak ustalić

Podstawowym dokumentem wyceny jest dowód zakupu danego środka trwałego, czyli umowa kupna, faktura VAT, faktura bez VAT lub faktura VAT marża. W przypadku pojazdów zwykle posiada się jeden z wymienionych wcześniej dokumentów. Jeśli natomiast z jakiejś przyczyny nie dysponujemy dowodem zakupu, wówczas wartość samochodu ustalamy w oparciu o ceny rynkowe według stanu na grudzień roku poprzedzającego wprowadzenie pojazdu do firmy.

Warto od razu zaznaczyć, że jeśli przedsiębiorca jest współwłaścicielem auta to za wartość początkową przyjmuje część ceny zakupu auta - zgodnie z procentem współwłasności.

Sposoby amortyzacji samochodu

Istnieje kilka sposobów amortyzacji auta:

- jednorazowa - jeśli wartość początkowa samochodu nie przekracza kwoty 10.000 zł,

- liniowa podstawowa - według stawki amortyzacji 20% ,

- liniowa dla aut używanych - według stawki amortyzacyjnej 40% (warunek: auto przez poprzedniego właściciela musiało być używane co najmniej przez 6 miesięcy).

Odpowiednim dla pojazdów osobowych numerem Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jest 741.

Warto pamiętać, że w przypadku aut o znacznej wartości, powyżej 150.000 zł, amortyzacja będzie mogła być kosztem tylko w części, proporcjonalnie do równowartości 150 tyś zł.

Po wprowadzeniu samochodu do firmy należy pamiętać o wydrukowaniu dowodu OT- przyjęcia środka trwałego i podpięcia pod niego kopii dowodów świadczących o jego wartości początkowej oraz sporządzonego oświadczenia.

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy nie jest zatem trudne - wystarczy dysponować dokumentem zakupu auta, na podstawie którego w najprostszy sposób określimy wartość początkową środka trwałego a także sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy.