Czym jest Exit interview 

Exit interview to nic innego, jak rozmowa z pracownikiem, który odchodzi z firmy. Przeprowadza się ją zarówno jeśli o rozstaniu zdecydował pracownik, ale też w momencie zwolnienia go przez pracodawcę. Powinna to być jednak rozmowa dobrowolna. Przeprowadzona odpowiednio staje się niezwykle efektywnym narzędziem wspomagającym budowanie marki pracodawcy. Na rozmowie pracownik dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy, co daje pracodawcy wiedzę odnośnie tego, w których sektorach firma funkcjonuje poprawnie, a gdzie należałoby wprowadzać zmiany. To jednak nie jedyny jej cel, przeprowadzana jest również po to, aby pozostawić dobre wrażenie, tak by odchodzący pracownik czuł pozytywne emocje na myśl o firmie. 

O co warto pytać?

  • Czy praca spełniała Twoje oczekiwania? Lub w przypadku wypowiedzenia ze strony pracownika - jakie są powody zmiany? 
  • Czy miałeś poczucie rozwoju zawodowego? 
  • Czy czułeś się doceniany przez przełożonego? 
  • Jak zapamiętasz ludzi i atmosferę pracy?
  • Co w firmie wymaga poprawy? Czego ci zabrakło? 
  • Co w firmie działało i co oceniasz pozytywnie?
  • Czy mógłbyś wskazać wady i pozytywne strony pracy w naszej firmie?
  • Poprawa, jakiego elementu firmy spowodowałaby, że byś został w naszej firmie?

Żegnając jednego pracownika zapewne masz z tyłu głowy, że musisz znaleźć na jego miejsce kogoś nowego. Stworzenie profilu kandydata, napisanie ogłoszenia, opublikowanie go w odpowiednim miejscu, selekcja CV, rozmowy kwalifikacyjne i cały proces wdrażania nowego pracownika. Sporo tego, ale zacznij od początku. Od profilu i ogłoszenia.