Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek bankowy który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą swoje podatki do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą mikrorachunku podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy jest to unikalny rachunek bankowy który służy przedsiębiorcom tylko do regulowania zobowiązań  podatkowych. 

Jak wygenerować unikalny numer swojego mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy wygenerujesz przy pomocy udostępnionego  generatora mikrorachunku . Wystarczy, że na stronie Ministerstwa finansów wpiszesz w odpowiednie pola wymiennie:
 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków. LK10100071222YXXXXXXXXXXXX gdzie:
 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Co z dotychczasowymi rachunkami bankowymi 

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych przeznaczone do regulowania podatków PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na unikalny mikrorachunek podatkowy.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
 • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.