Prowadząc działalność gospodarczą na przedsiębiorcę nałożona jest odpowiedzialność dokumentowania przeprowadzonych transakcji. Formą prowadzenia takiej dokumentacji jest wystawianie faktur, czyli dokumentów sprzedaży potwierdzających dokonanie transakcji między dwoma podatnikami.

Czym jest faktura?

Podążając za definicją usystematyzowaną przez prawo, faktura to dokument sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej potwierdzający zawarcie sprzedaży, czyli odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną cenę. 

Jak poprawnie wystawić fakturę?

Wystawianie faktur nie jest czynnością, która sama w sobie jest skomplikowana, przy dużej liczbie transakcji może być jednak pracochłonna. W natłoku obowiązków odciąży Cię program do fakturowania za darmo. Automatycznie i bezbłędnie wygeneruje dokumenty sprzedaży wprowadzając poprawne dane kontrahentów, które dzięki integracji z GUS zawsze pozostają aktualne i zapisane w bazie danych na koncie użytkownika. By wygenerować dokument użytkownik powinien jedynie wybrać metodę płatności, datę, status płatności oraz serię.