Spośród różnych działów w każdej firmie, kadry i płace plasują się na samym szczycie hierarchii ważności. Odnoszą się bowiem do dwóch niezwykle istotnych obszarów - polityki kadrowej i płacowej, co przekłada się na ludzki potencjał w organizacji, czyli to, jakich mamy pracowników i czy są regularnie, na czas, wynagradzani. Wymiernie pomaga w tym specjalistyczne oprogramowanie, zastępujące klasyczny system Płatnik. Szczególnym przykładem, oferta wFirma.pl. Poznajmy jej możliwości.

Specjalista ds. kadr i płac - jakie są jego obowiązki?

Dla każdej firmy solidny, sumienny pracownik to wartość dodana, bo dzięki jego pracy organizacja działa jak dobrze naoliwiona maszyna, zdrowy organizm, któremu nie zagraża żadna groźna choroba. Pracodawcy więc muszą starać się o to, by zatrzymać u siebie tych najlepiej sprawujących swoje powinności pracowników, sowicie ich wynagradzając. Specjaliści ds. kadr i płac pilnują, aby wypłaty trafiły na konta pracowników w ustalonym i zatwierdzonym przez obie strony czasie. Sprawdzają też ewidencję czasu pracy, czuwają, aby wszelkie procesy były wykonywane w zgodzie z obowiązującym prawem. Oczywiście robią dużo więcej, między innymi prowadzą dokumentację wszystkich zatrudnionych i kontaktują się z różnorodnymi instytucjami, jak ZUS, urząd skarbowy, przesyłając tam różnego typu raporty, pisma czy rozliczenia. Przez ich ręce przechodzą też takie dokumenty jak wnioski o urlop czy zwolnienia lekarskie. Od specjalistów ds. kadr i płac zależy też, czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje. Są przez nich pod tym kątem weryfikowani i wysyłani na badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Odpowiadają za przygotowanie umów - o pracę i cywilnoprawnych. Ich praca może wydawać się powtarzalna, ale to tylko pozory, gdyż stale muszą trzymać rękę na pulsie, reagując na zmiany w przepisach dotyczących warunków zatrudnienia czy wynagrodzeń. Dbają oni o to, aby wszystko było zgodnie z prawem, muszą więc doskonale znać prawo pracy, które co jakiś czas się zmienia. Aby więc za tym nadążyć, niezbędne jest ciągłe nabywanie wiedzy.

Zapomnij o Płatniku - wybierz Program Kadry i Płace wFirma.pl

Specjaliści ds. kadr i płac bazują na różnych programach komputerowych pomagających w codziennej pracy. Przez lata w większości firm królował Płatnik pozwalający na wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w formie elektronicznej. Jego liczne mankamenty, zwłaszcza niedopasowanie do zmieniających się technologicznych realiów, sprawiają, że coraz mniej osób decyduje się używać Płatnika do załatwiania zagadnień związanych z kadrami i płacami, wybierając inne, alternatywne oprogramowanie. W tym względzie doskonałym rozwiązaniem zastępującym Płatnika jest program do kadr i płac, który znajdziemy pod adresem https://wfirma.pl/kadry-i-place-online. Jest na liście oprogramowania zintegrowanego z ZUS, korzystając więc z tego nowoczesnego rozwiązania, możemy raz na zawsze porzucić archaicznego Płatnika. Kadry, płace i ubezpieczenia to jedna z aplikacji wchodzących w skład większej całości - platformy ERP wFirma.pl (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Zapewnia komfortowe, bardzo szybkie czynności związane z zasobami kadrowymi - wyliczanie listy płac oraz intuicyjne tworzenie wszelkiego typu dokumentów, umów i deklaracji. Umożliwia pełne prowadzenie wszystkich spraw pracowniczych, ewidencję - czasu pracy i umów, zapewniając dostęp do konta e-Pracownik. Zobacz, co zyskujesz, wybierając zintegrowany system rozliczający pracowników online - wFirma.pl.

Pełna paleta możliwości

  • Wszystkie umowy pod ręką, czyli zaawansowany generator pozwalający na szybkie tworzenie umów. Niezależnie, o jakiej umowie mówimy: o pracę, zlecenie czy dzieło - każdą z nich błyskawicznie stworzymy, korzystając z gotowych, sprawdzonych pod kątem prawnym wzorów;
  • Rozliczenie wynagrodzeń jeszcze nigdy nie było tak proste. A to za sprawą listy płac i rachunków online, które sporządzimy szybko i bezproblemowo. System automatycznie wyliczy wynagrodzenia za wykorzystane urlopy lub absencję chorobową;
  • Tak samo, jak wynagrodzenia, równie łatwo wyliczymy czas pracy. Pomoże w tym specjalnie zaprojektowane narzędzie, dostosowując parametry obliczeniowe do określonego systemu zatrudniania pracowników. Funkcja ponadto zapewnia inne ułatwienia, jak proste ustalanie indywidualnych harmonogramów czasu pracy;
  • Rozliczymy PIT za pracowników - szybko i prosto na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych lub wypłaconych wynagrodzeń według listy płac;
  • Automatyczne generowanie zaświadczeń, poświadczeń oraz pozostałej dokumentacji mającej związek z zatrudnieniem. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy czas, ale i wyeliminujemy pomyłki, które mogłyby się zdarzyć podczas ręcznego tworzenia tych dokumentów;
  • W systemie mamy do dyspozycji funkcje prowadzenia elektronicznych akt osobowych, które są w pełni zgodne z wymogami określonymi przez ustawę;
  • Nie zapominajmy też o tym, o czym wspominaliśmy wcześniej, a więc całościowej integracji systemu z PUE ZUS, co zapewnia łatwe generowanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Program kadry i płace wFirma.pl jest zgodny z prawem, regularnie aktualizowany, dostosowany do potrzeb każdego klienta. Dane osobowe są w pełni bezpieczne, nie ma więc obawy o to, że dostaną się w ręce niepowołanych osób. Przechowywane w profesjonalnych serwerowniach odpowiadających najwyższym standardom bezpieczeństwa.
Myśląc więc o perfekcyjnym, skrojonym na miarę potrzeb i w pełni bezpiecznym programie kadrowo-płacowym, sprawdź ofertę wFirma.pl Kadry i Płace. Jego ogrom możliwości nikogo nie pozostawi obojętnym.