Split payment inaczej mechanizm podzielonej płatności w VAT wprowadzony został do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 lipca 2018 roku. Jesienią tego roku Ministerstwo Finansów  przygotowało zmiany, które łączą MPP z mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i instytucją odpowiedzialności solidarnej.  Wszystkie działania mają naturę prewencyjną w celu  ograniczenia oszustw podatkowych. 

Split payment przed zmianą

Przede wszystkim mechanizm podzielonej płatności był dobrowolny. Przedsiębiorca posiadający rachunek firmowy w Banku z automatu otrzymał wydzielony rachunek do rozliczania podatku VAT. Liczne zachęty i uproszczenia między innymi w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku VAT nie wpłynęły znacząco na przedsiębiorców. Mała ich ilość skorzystała z tej formy rozliczania płatności. 

Split payment po zmianie od 1 listopada 2019 roku

  Split payment czyli podzielona płatność w VAT będzie obejmowała między innymi towary i usługi z załącznika nr 11, 13 i 14. Po zmianie wspomniane przepisów stare załączniki zostaną uchylone, od tego czasu będą obowiązywały nowe. Poza tradycyjnymi towarami wcześniej objętym mechanizmem split payment w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne.

Nie wszystkie transakcje będzie obejmował obowiązkowy split payment.

Przede wszystkim od wysokości kwoty transakcji Jeżeli transakcja na towary lub usługi z załącznika nr 15 będzie opiewała na kwotę równą lub wyższą od 15.000 PLN łącznie z podatkiem VAT należy zastosować obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 roku. Poniżej 15.000 PLN mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny. Po zmianie przepisów nie będzie również obowiązywał przepis dotyczący transakcji jednolitej gospodarczo, zostanie on uchylony. Takie transakcje będą objęte obowiązkowym split payment na zasadach ogólnych.