Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorcy mają jednak prawo do podjęcia decyzji o dobrowolnym opłacaniu składki. Czy wiesz, w jaki sposób należy zgłosić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy? Dowiedz się, czytając nasz artykuł!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wniosek

Przedsiębiorca, który decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie społeczne, musi ten fakt zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA w części VIII dotyczącej dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, wypełniając pole 05 i 06.

Z dniem, który został wpisany w polu 06, przedsiębiorca zaczyna podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie  chorobowe, jednakże nie może to być termin wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Katalog stron dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Podstawę do wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż:

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w przypadku korzystania z ulgi dla nowych przedsiębiorców,

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które zostało przyjęte do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych - w przypadku opłacania składek od standardowej podstawy, tzw. duży ZUS.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 20 ust. 3 ustawy ubezpieczeniowej, podstawa wymiaru składek nie może przekraczać 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie zostało osiągnięte w poprzednim kwartale, w przypadku gdy przedsiębiorca podlega dobrowolnie pod ubezpieczenie chorobowe.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłaca się w wysokości 2,45% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Cały artykuł znajduje się na : Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Polecamy:

Katalog stron Katalogin.pl Darmowe pozycjonowanie Zaliczka na podatek dochodowy Katalog Stron