ceidg-1 – blog dla biznesu

Karta ewidencji czasu

Karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W czym jeszcze pomaga karta ewidencji czasu pracy? Karta ewidencji czasu pracy a obowiązek jej prowadzenia…